Gå til sidens indhold

Arrangementstilladelser

Aarhus Kommunes parker kan lejes til arrangementer med offentlig adgang.

Du skal ansøge om brug af byens arealer til arrangementer via Brug Aarhus (åbner ny fane)

 

Ved alle større arrangementer tilrådes det, at der ansøges i god tid, gerne op til et år i forvejen.

 

Der kan normalt ikke reserveres mere end ét år frem.

 

Nogle områder er særligt belastet af arrangementer. Eventuelle nye arrangementer skal derfor være forberedt på at kunne blive henvist til andre arealer i byen, og derfor er det vigtigt, at der anføres et alternativt areal som 2. prioritet på ansøgningen.

 

Lejeafgift

Ved større arrangementer afkræves der en fast lejeafgift pr. rådighedsdag, fastsat i forhold til arrangementets belastning, samt evt. en deltagerafgift eller en afgift pr. salgsbod. Herudover kan der stilles krav om en økonomisk sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti eller lignende.

 

Såfremt mindre arrangementer uden publikumsafgift alene optager en mindre del af et givet område, vil de efter konkret vurdering kunne fritages helt eller delvist for lejeafgift.

 

For alle arrangementer gælder:

 

  • Intet arrangement er endelig godkendt, førend der er fremsendt en skriftlig tilladelse.
  • Træer og anden beplantning må ikke beskadiges.
  • Inventar og belægninger må ikke beskadiges.
  • De benyttede arealer skal forlades i pæn og opryddet stand og helt fri for affald.
  • Arrangøren har ansvar for at indhente øvrige fornødne tilladelser fra de respektive myndigheder, såsom Politi, Brandvæsen, Vej-myndighed o.lign.
  • Arrangøren holdes ansvarlig for eventuelle skader opstået som følge af arrangementet.
  • Arrangøren er ansvarlig for at arrangementet afvikles i henhold til dette regelsæt.
  • Arrangøren skal herudover overholde de vilkår, der fastsættes i den skriftlige tilladelse.
 
 

Opdateret: 15.1.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Erhvervs- og byudvikling

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code