Gå til sidens indhold
Bygge- og anlægsarbejde i Aarhus

Støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejde

I Aarhus Kommune foregår der mange steder bygge- og anlægsarbejder. De kan give gener for naboerne, og derfor kan der opstå uoverensstemmelser mellem beboerne i et område og dem, der bygger.
De miljømæssige gener (støj, støv og vibrationer) ved bygge- og anlægsarbejde, reguleres af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Den gør det muligt for kommunerne at fastsætte vilkår for arbejdet for at forebygge væsentlige gener.

  

I Aarhus Kommune stiller vi normalt vilkårene i forbindelse med, at vi fx giver en bygge- eller nedrivningstilladelse. I andre tilfælde skal entreprenøren/bygherren selv sørge for at anmelde arbejdet. På baggrund af en anmeldelsen stiller vi vilkårene for arbejdet.


Standardvilkårene i Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune bruger vi følgende standardvilkår:


  • Støjende aktiviteter må kun ske i tidsrummet kl. 7 - 18 på ugens hverdage samt lørdage i tidsrummet kl. 7 – 14. (Der fastsættes ingen støjgrænse i disse tidsrum).

  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke give væsentlige gener. I praksis betyder det, at der tæt på beboelse ikke kan bruges larmende entreprenørmaskiner eller trykluftbor, vinkelsliber eller andet støjende håndværktøj.

  • Ramning (fx pælefundering) må kun ske i tidsrummet kl. 8 – 16 på ugens hverdage.

  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladser eller lignende skal begrænses mest muligt fx ved afdækning eller vanding.

Vilkårene kan fraviges, hvis der er væsentlige grunde til det. Det kan være særlige hensyn til trafikken, forsyningsmæssige hensyn (el/vand/varme), arbejde der har væsentlig betydning for byen, eller hvor det rent byggeteknisk ikke kan nås inden for en normal arbejdsdag. Vilkårene fraviges normalt ikke, hvis det kun ønskes pga. forsinkelse af byggeriet. Bliver det nødvendigt at arbejde uden for de nævnte tidsrum, vil de omkringboende normalt skulle orienteres.

 

Sætningsskader

I forbindelse med ramning er naboer ofte bekymrede for sætningsskader på deres ejendom. Skader på omkringliggende bygninger er et privatretligt anliggende, hvorfor naboer skal henvende sig til den pågældende entreprenør vedrørende evt. krav om udbedring af de opståede skader.


Entreprenører/bygherrer kender typisk denne problemstilling, og derfor vil de ofte fotografere ejendomme i forbindelse med større anlægsarbejder.  På den måde kan det dokumenteres, hvilke skader der evt. er sket i forbindelse med arbejdet. Der kan også sættes måleudstyr på sokler/facader, så det er muligt at overvåge vibrationsniveauet og dermed gribe ind, inden der opstår en skade.


I øvrigt

Hvis du er nabo til et byggeri, som ikke overholder ovennævnte vilkår, kan du kontakte entreprenøren. Har det ikke den ønskede effekt, kan du kontakte Center for Miljø og Energi.


Er du i øvrigt er udsat for gener fra byggeriet, som, du vurderer, ligger ud over det acceptable, er du også meget velkommen til at tage kontakt til Center for Miljø og Energi.

Kontakt

Virksomheder og Jord

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 45 21

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 01.3.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Teknik og Miljø

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code