Gå til sidens indhold

Aktivt medborgerskab som drivkraft i utrygge boligområder

Et stærkt netværk blandt beboerne giver handlekraft, hvis der i fællesskab skal sættes ind mod utryghedsskabende fænomener i boligområdet.

Den oplevede tryghed er ikke lige stor i alle boligområder

En undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling viser, at sociale netværk er afgørende for, i hvilken grad man anskuer sine naboer som potentielt kriminelle, og i hvilken grad man antager, at nogen vil gribe ind, hvis man blev udsat for kriminalitet.

 

 

Godt naboskab giver tryghed

Et stærkt netværk blandt beboerne i et boligområde giver samtidig handlekraft, hvis der i fællesskab skal sættes ind mod utryghedsskabende fænomener i boligområdet.

 

Beboernes sociale netværk påvirker derfor både på individuelt og kollektivt plan den enkeltes oplevede tryghed.

 

 

På baggrund af ovenstående, peger Center for Boligsocial Udvikling på manglende naboskab og dårlige sociale netværk som en del af forklaringen på en lav grad af oplevet i tryghed i et boligområde.

 

 

I det lys kan visionerne i Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik om lokalområderne som drivkraft for fælleskaber muligvis bidrage til at øge den oplevede tryghed. Metoderne kan f.eks. være ”Kend dine naboer-initiativer”, deltager/borgerbudgetter og egentlige samskabelsesprojekter, hvor beboerne bliver bragt tættere sammen om at udvikle deres lokale boligområde.
 
 

Opdateret: 18.8.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code